Ini judul yang sama ketika saya post di multiply. Mohon maaf tidak diterjemahkan ke bahasa indonesia atau bahasa inggris sebab akan sama sekali hilang unsur humornya hehehe.

Indonesia Wis Maju
 Mitra Amerika (SMS):
Halo mitra Indonesia, kiriman kenang-kenangan sarung kaya sing dak jaluk wis dak jajal, tapi eman, ukuran wetenge kegedhen… (dhasare durung tau weruh, opo meneh nganggo sarung)

Mitra Indonesia (njawab SMS):
Ukuran weteng sing kuwi wis paling cilik, ngertiya ya mitra, Indonesia saiki wis makmur… dadi wetenge gedhe-ghede

 

Supit
Sosro: Yen jagong temanten kudu ngucapake?

Darso: Selamat menempuh hidup baru.

Sosro: Lha yen supitan?

Darso: Apa ya?

Sosro: Selamat menempuh bentuk baru.

Darso: Haiyyaahh…

 

Basa China
Sosro
: Basa Chinane “remeng-remeng”

Darso: Lie Mang Hwatt

Sosro: Basa cinane dhadhane isis.

Darso: Apa ana?

Sosro: Ana wae.

Darso: Lha apa.

Sosro: Ko Tang Swek.

Darso: Elek-an

 

Cakil
Darso: Cakil kae angger metu mati, metu mati. Ora ana ya, lakon laire buta Cakil.

Sosro: Ngerti ora sebabe.

Darso: Blass…

Sosro: Seng dadi ibune dha ora gelem. Wedhi yen nyanthol-nyantol

Darso: Bener kowe, bisa-bisa nggon ibune ndadak diobras.

 

Plesetan
Sosro
: Ayo dolanan plesetan

Darso: Jelas ayo !!

Sosro: Pentil kecakot?!!

Darso: Penjaga tilpun kecamatan kota.

Sosro: Pentil kecakot semut.

Darso: Penjaga tilpun kecamatan kota Semarang Utara.

Sosro: Pentil kopek.

Darso: Huss… apa kuwi??

Sosro: Penjaga tilpun kota Cikampek.

Darso: Saiki genti aku, Pentil gatel?!!

Sosro: Apa kuwi?

Darso: Ya dikukur ta!!

Sosro: Jare plesetan…

Advertisements